ایران داهوا - ارائه دوربین مداربسته و محصولات داهوا

رزومه

1- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شعبات بانک ملي استان خوزستان ( 60 شعبه ) ( 1080عدددوربين )
2- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شعبات بانک ملي استان تهران ( 30 شعبه ) ( 600عدددوربين)
3- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شعبات بانک سينااستانهاي تهران وخوزستان ( 12 شعبه ) ( 100عدددوربين)
4- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته فرمانداري شهرستان هويزه – استان خوزستان ( 12عدد)
5- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته اداره اتباع خارجي اهواز – استان خوزستان ( 16عدد)
6- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته کارخانه مبل راحت آرا ( 33عدددوربين ) 
7- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته کارخانه زاگرس ( 24عدددوربين ) 
8- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شرکت حمل ونقل کرج بار ( 16عدددوربين ) 
9- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شرکت مصالح ساختماني آريا ( چابهار ) ( 36عدددوربين ) 
10- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته فولادگيلان – ساختمان مرکزي تهران ( 18عدددوربين ) 
11- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايشگاه مبل امين–استان خوزستان – سربندر ( 16عدددوربين ) 
12- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شرکت توليدي پوشاك عليزاده ( 2 سالن مجزا ) ( 32عدددوربين ) 
13- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته کارخانه متالوژيپودرايران–استان قزوين شهرصنعتي البرز ( 8عدددوربين) 
14- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته تالارپذيرايي سپيد ( 24عدددوربين ) 
15- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته پارکينگ ايران خودرو ( 24عدددوربين)
16- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته مجتمع توانبخشي وحدت تهران ( 54عدددوربين ) 
17- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته پاساژاميرکبيرناظمالاطباء ( 48عدددوربين ) 
18- نصب و راه اندازي سيستم مداربسته سنگ معدن مرمريت شايان شيراز ( 16عدددوربين ) 
19- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته ساختمان مرکزي شرکت ديزل سنگين ايران ( دسا ) - دفترتهران ( 7عدددوربين ) 
20- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته مسجدجامع چابهار ( 8عدددوربين ) 
21- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته کارخانه شرکت يونيليور - شهرك صنعتي البرز – شهرقزوين ( 8عدددوربينSAMSUNG کره )
22- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي 5030 سايپا مازيار کياني نورآباد شيراز ( 30عدددوربين ) 
23- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي ايران خودرو غلامي نورآباد شيراز ( 16عدددوربين ) 
24- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي سايپا چوبينه نورآباد شيراز ( 16عدددوربين ) 
25- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي ايران خودرو پنجعليزاده شهرستان بم–استان کرمان ( 16عدددوربين ) 
26- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي سايپامعين نيا – شهرستان بم ( 13عدددوربين ) 
27- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي سايپا کريمي افشار – شهرستان جيرفت ( 16عدددوربينSAMSUNG کره )
28- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي ايران خودرو محمودي–شهرستان کهنوج ( 16عدددوربين ) 
29- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شرکت اتوبوسراني شهرستان بم
30- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته مجتمع تجاري سپيد تهرانپارس – تهران( 80 عدد دوربین )
31- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته پاساژ نیلوفر – تهران ( 16عدد )
32- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته مجتمع مسکونی فرمانیه ( 32 عدد دوربین آنالوگ – 18 عدد دوربین دیجیتال )
33- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شرکت تولیکا ( 12 عدد )
34- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته انتشارات حکمت ( 16 عدد )
35- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته بازار هرمز کیش ( 171 عدد )
36- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته هنرستان رضویه ( 12 عدد )
37- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته هنرستان ملک پور ( 16 عدد )
38- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته هنرستان احمدی روشن ( 16 عدد )
39- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته مجموعه پرورش شترمرغ و قارچ پوررشید ( 31 عدد )
40- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته مجتمع ورزشی تفریحی پارس سافاری کیش ( 32 عدد دوربین دیجیتال )
41- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته مجتمع تجاری خلیج فارس ( 100 عدد )
42- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته انبار مجتمع تجاری خلیج فارس ( 12 عدد دوربین دیجیتال )
43- نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شرکت یونیلیور ایران – کارخانه  و انبار قزوین ( 70 عدد )